Nr.

Administratīvās teritorijas nosaukums Būvvaldes nosaukums
1. Rīgas pilsētas dome  Rīgas pilsētas būvvalde
2. Daugavpils pilsētas dome  Daugavpils pilsētas būvvalde
3. Jelgavas pilsētas dome  Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvalde
4. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils pilsētas būvvalde
5. Jūrmalas pilsētas dome  Jūrmalas pilsētas domes būvvalde
6. Liepājas pilsētas dome  Liepājas pilsētas būvvalde
7. Rēzeknes pilsētas dome  Rēzeknes pilsētas būvvalde
8. Valmieras pilsētas pašvaldība  Valmieras pilsētas būvvalde
9. Ventspils pilsētas dome  Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa
10. Ādažu novada pašvaldība  Ādažu novada būvvalde
11. Aglonas novada pašvaldība  Aglonas novada būvvalde (Aglonas un Dagdas) 
12. Aizkraukles novada pašvaldība  Aizkraukles novada būvvalde
13. Aizputes novada pašvaldība  Aizputes novada būvvalde
14. Aknīstes novada pašvaldība  Krustpils novada būvvalde
15. Alojas novada pašvaldība  Salacgrīvas novada būvvalde
16. Alsungas novada pašvaldība  Alsungas novada būvvalde
17. Alūksnes novada pašvaldība  Alūksnes novada būvvalde
18. Amatas novada pašvaldība  Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
19. Auces novada pašvaldība  Auces novada būvvalde
20. Apes novada pašvaldība  Smiltenes novada būvvalde
21. Babītes novada pašvaldība  Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības – Plānošanas un būvniecības daļa un Būvniecības administratīvā komisija
22. Baldones novada pašvaldība  Baldones novada būvvalde
23. Baltinavas novada pašvaldība  Viļakas novada būvvalde
24. Balvu novada pašvaldība  Balvu novada pašvaldības būvvalde
25. Bauskas novada pašvaldība  Bauskas novada būvvalde
26. Beverīnas novada pašvaldība  Kocēnu novada būvvalde (Beverīna, Kocēni, Mazsalaca, Naukšēni, Rūjiena)
27. Brocēnu novada pašvaldība  Brocēnu novada būvvalde
28. Burtnieku novada pašvaldība  Burtnieku novada būvvalde
29. Carnikavas novada pašvaldība  Carnikavas novada būvvalde
30. Cēsu novada pašvaldība  Cēsu novada būvvalde
31. Cesvaines novada pašvaldība   Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
32. Ciblas novada pašvaldība  Ludzas novada būvvalde
33. Dagdas novada pašvaldība  Dagdas novada būvvalde
34. Daugavpils novada pašvaldība   Daugavpils novada būvvalde
35. Dobeles novada pašvaldība  Dobeles novada būvvalde
36. Dundagas novada pašvaldība Dundagas novada būvvalde
37. Durbes novada pašvaldība  Durbes novada būvvalde
38. Engures novada pašvaldība  Engures novada domes būvvalde
39. Ērgļu novada pašvaldība  Ērgļu novada būvvalde
40. Garkalnes novada pašvaldība  Garkalnes novada būvvalde
41. Grobiņas novada pašvaldība  Grobiņas novada Būvvalde
42. Gulbenes novada pašvaldība  Gulbenes novada būvvalde
43. Iecavas novada pašvaldība  Bauskas novada domes būvvalde
44. Ikšķiles novada pašvaldība  Ikšķiles novada būvvalde
45. Ilūkstes novada pašvaldība  Ilūkstes novada būvvalde
46. Inčukalna novada pašvaldība  Inčukalna novada būvvalde
47. Jaunjelgavas novada pašvaldība  Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
48. Jaunpiebalgas novada pašvaldība  Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
49. Jaunpils novada pašvaldība   Jaunpils novada domes būvvalde
50. Jēkabpils novada pašvaldība  Krustpils novada būvvalde
51. Jelgavas novada pašvaldība  Jelgavas novada būvvalde
52. Kandavas novada pašvaldība  Kandavas novada būvvalde
53. Kārsavas novada pašvaldība  Kārsavas novada būvvalde
54. Kocēnu novada pašvaldība  Kocēnu novada būvvalde (Beverīna, Kocēni, Mazsalaca, Naukšēni, Rūjiena)
55. Kokneses novada pašvaldība  Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
56. Krāslavas novada pašvaldība   Krāslavas novada būvvalde
57. Krimuldas novada pašvaldība  Krimuldas novada būvvalde
58. Krustpils novada pašvaldība  Krustpils novada būvvalde
59. Kuldīgas novada pašvaldība  Kuldīgas novada būvvalde
60. Ķeguma novada pašvaldība  Ķeguma novada būvvalde
61. Ķekavas novada pašvaldība  Ķekavas novada būvvalde
62. Lielvārdes novada pašvaldība  Lielvārdes novada būvvalde
63. Līgatnes novada pašvaldība  Līgatnes novada būvvalde
64. Limbažu novada pašvaldība  Limbažu novada būvvalde
65. Līvānu novada pašvaldība  Līvānu novada būvvalde
66. Lubānas novada pašvaldība  Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
67. Ludzas novada pašvaldība  Ludzas novada būvvalde
68. Madonas novada pašvaldība  Madonas novada būvvalde
69. Mālpils novada pašvaldība  Mālpils novada būvvalde
70. Mārupes novada pašvaldība  Mārupes novada būvvalde
71. Mazsalacas novada pašvaldība  Kocēnu novada būvvalde (Beverīna, Kocēni, Mazsalaca, Naukšēni, Rūjiena)
72. Mērsraga novada pašvaldība  Rojas apvienotā būvvalde
73. Naukšēnu novada pašvaldība  Kocēnu novada būvvalde
74. Neretas novada pašvaldība  Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde (Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Jaunjelgavas un Neretas)
75. Nīcas  novada pašvaldība  Nīcas novada būvvalde
76. Ogres novada pašvaldība   Ogres novada būvvalde
77. Olaines novada pašvaldība   Olaines novada pašvaldības būvvalde
78. Ozolnieku novada pašvaldība   Ozolnieku novada būvvalde
79. Pārgaujas novada pašvaldība   Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
80. Pāvilostas novada pašvaldība   Pāvilostas novada būvvalde
81. Pļaviņu novada pašvaldība   Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde (Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Jaunjelgavas un Neretas)
82. Preiļu novada pašvaldība   Preiļu novada būvvalde
83. Priekules novada pašvaldība   Priekules novada pašvaldības būvvalde
84. Priekuļu novada pašvaldība   Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
85. Raunas novada pašvaldība   Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
86. Rēzeknes novada pašvaldība   Rēzeknes novada būvvalde
87. Riebiņu novada pašvaldība   Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvalde
88. Rojas novada pašvaldība    Rojas apvienotā būvvalde
89. Ropažu novada pašvaldība   Ropažu novada pašvaldības būvvalde
90. Rucavas novada pašvaldība   Rucavas novada būvvalde
91. Rugāju novada pašvaldība   Rugāju novada pašvaldības būvvalde
92. Rūjienas novada pašvaldība   Kocēnu novada būvvalde (Beverīna, Kocēni, Mazsalaca, Naukšēni, Rūjiena)
93. Rundāles novada pašvaldība   Bauskas novada būvvalde
94. Salacgrīvas novada pašvaldība   Salacgrīvas novada būvvalde
95. Salas novada pašvaldība   Krustpils novada būvvalde
96. Salaspils novada pašvaldība   Salaspils novada būvvalde
97. Saldus novada pašvaldība   Saldus novada būvvalde
98. Saulkrastu novada pašvaldība   Saulkrastu novada būvvalde
99. Sējas novada pašvaldība   Sējas novada būvvalde
100. Siguldas novada pašvaldība   Siguldas novada būvvalde
101. Skrīveru novada pašvaldība    Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde (Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Jaunjelgavas un Neretas)
102. Skrundas novada pašvaldība   Skrundas novada būvvalde
103. Smiltenes novada pašvaldība   Smiltenes novada būvvalde
104. Stopiņu novada pašvaldība   Stopiņu novada būvvalde
105. Strenču novada pašvaldība   Valkas novada būvvalde
106. Talsu novada pašvaldība   Talsu novada būvvalde
107. Tērvetes novada pašvaldība   Tērvetes novadu būvvalde
108. Tukuma novada pašvaldība   Tukuma novada būvvalde
109. Vaiņodes novada pašvaldība   Priekules novada pašvaldības būvvalde
110. Valkas novada pašvaldība    Valkas novada būvvalde
111. Varakļānu novada pašvaldība  Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde
112. Vārkavas novada pašvaldība   Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvalde
113. Vecpiebalgas novada pašvaldība  Amatas novada pašvaldību apvienotā būvvalde (Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem)
114. Vecumnieku novada pašvaldība  Bauskas novada būvvalde
115. Ventspils novada pašvaldība   Ventspils novada būvvalde
116. Viesītes novada pašvaldība   Krustpils novada būvvalde
117. Viļakas novada pašvaldība   Viļakas novada būvvalde
118. Viļānu novada pašvaldība   Rēzeknes pilsētas būvvalde
119. Zilupes novada pašvaldība   Ludzas novada būvvalde