BVKB pilda Būvniecības likumā (BL) un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz:

  • tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam, noteikts nacionālo interešu objekta statuss. (no 2017. gada 10. jūlija, BL pārejas noteikumu 19.punkts);
  • Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā (no 2017. gada 1. oktobra, BL 6.¹ pants);
  • būvju būvniecību Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (no 2021. gada 19. maija, BL 6.¹ pants);
  • Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā (no 2021. gada 3. septembra, BL 6.¹ pants);
  • vēja elektrostaciju, kurām noteikts nacionālo interešu objekta statuss un kuru kopējā jauda ir vismaz 50 megavati, ieskaitot tām nepieciešamās infrastruktūras būvniecību (no 2022.gada 5.oktobra; Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likuma 13.pants).