BVKB sertificēto būvju un būvprojektu ekspertu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvspeciālistu reģistrā .