BVKB sertificēto būvju un būvprojektu ekspertu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvspeciālistu reģistrā .

Pamācība BVKB sertificēto būvekspertu meklēšanai Būvniecības informācijas sistēmā