Šajā sadaļā BVKB publicē uzņēmumu pieredzes stāstus, veicot dažādus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus. Aicinām komersantus dalīties savā pieredzē, sūtot informāciju birojam.

AS "Valmieras piens" ieviesto energoefektivitātes pasākumu pieredze

Valmieras piens – lielais elektroenerģijas patērētājs. Valmieras piens, nepārtraukti attīstoties, īpašu uzmanību velta vides un energoefektivitātes uzlabošanai. Uzņēmums 2018.gadā sertificēja vides pārvaldības sistēmu ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, atbilstoši 26.06.2016. MK noteikumiem Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” (ISO 14001+). Šī sistēma, kas pārvalda energoresursus, bija ieviesta jau daudz agrāk (no 2004.gada) un tajā iesaistīti visi darbinieki, kas ļauj samazināt resursu izmaksas.

Triju gadu atskaites periodā realizēti četri plānotie pasākumi – logu nomaiņa 135m2, modernizēta piena pārstrādes iekārtu mazgāšana jogurta ražotnē, administrācijas korpusā (1500m2) pārbūvēts siltummezgls, optimizēta karstā ūdens sagatavošana vasaras mēnešos, atvienojot apkures sistēmu, tādējādi likvidējot siltumtrases zudumus. Ieguldītais naudas apjoms atmaksājas viena gada laikā, sasniegtais enerģijas ietaupījums 2% (plānoto piesardzības dēļ 1% vietā).

Arī 2021. gadā jau veikti elektroenerģijas ekonomēšanas pasākumi – trijās pankūku ražošanas līnijās nomainīti 6 elektrodzinēji pret mazākas jaudas dzinējiem ar frekvenču pārveidotājiem, 3 dzinēju nomaiņa plānota arī saldā krējuma dzesēšanas tvertnēm, iecerēta morāli un tehniski novecojušā tvaika katla nomaiņa pret jaunu tvaika katlu ar ekonomaizeru. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi katlu mājā ļauj uzturēt konkurētspējīgas siltumenerģijas pārdošanas cenas un sekmīgu dalību Eiropas Savienības Emisijas Tirdzniecības Sistēmā (ES ETS).

Elektrodzinējs pirms P 3 kW (6 gab.) Elektrodzinējs pēc P 1,1 kW (6 gab.)
Nolietota elektrodzinēja attēls
Jauna elektrodzinēja attēls

Valmieras piens piedalās dažādās ar energopārvaldību saistītās aktivitātēs un ir saņēmis ES atzinību par partnerību, piemēram, “Zaļā gaisma” un “Motoru izaicinājumi” programmās.

Uzņēmuma speciālisti sekmīgi sadarbojas inženiertehnisko jautājumu risināšanā ar vairākām organizācijām, piemēram, ar RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūtu, sia “Ekodoma” un sia “Filter”.

Par sasniegto uzņēmumā darbinieki tiek regulāri informēti (sapulču materiāli, prezentācijas, bukleti u.c.).

Šobrīd aktīvs ikmēneša darbs notiek pie līmeņatzīmju samazināšanas (elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš pret pārstrādāto izejvielas daudzumu un saražoto produkcijas apjomu un kurināmā patēriņu pret saražoto siltuma daudzumu).