Darbinieki

Sanita Škribļaka

Nodaļas vadītāja - 97. kab.
sanita.skriblaka [at] bvkb.gov.lv

Ilze Kaulača

Iepirkumu un apgādes speciāliste - 97 kab.
ilze.kaulaca [at] bvkb.gov.lv

Salomeja Zitāne

Personāla speciāliste - 325 kab.
salomeja.zitane [at] bvkb.gov.lv

Sandra Ose

Lietvede - 97 kab.
sandra.ose [at] bvkb.gov.lv

Ilze Galviņa

Lietvede - 97 kab.
ilze.galvina [at] bvkb.gov.lv

Kristers Ozoliņš

Lietvedis-arhivārs - 97. kab.
kristers.ozolins [at] bvkb.gov.lv