Energoefektivitātes likums paredz iespēju komersantus pārstāvošām organizācijām, komersantiem vai pašvaldībām noslēgt brīvprātīgu vienošanos ar valsti (Būvniecības valsts kontroles biroja personā) par energoefektivitātes uzlabošanu un energoefektivitātes pakalpojumu veicināšanu.

Vienošanās noslēgšana ir viens no pasākumiem valsts energoefektivitātes rīcības plānā obligātā enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai. Tās mērķis ir stimulēt energoefektivitātes paaugstināšanu atsevišķos uzņēmumos, komersantus pārstāvošas organizācijas uzņēmumos vai pašvaldībās un sasniegt vismaz 10 % enerģijas ietaupījumu. Vienošanos var noslēgt uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu” nosaka Vienošanās noslēgšanas kārtību. 

Lai varētu konstatēt enerģijas ietaupījumu, vienošanās dalībnieki ziņo par sasniegtajiem ietaupījumiem energoefektivitātes monitoringa sistēmas ietvaros, kura darbojas atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi prasībām.

Noslēgto brīvprātīgo vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu reģistrs

Nr.p.k. Vienošanās dalībnieka nosaukums

Vienošanās noslēgšanas datums

Vienošanās enerģijas ietaupījuma mērķis (MWh)

Informācijas par vienošanās ietvaros sniegtajiem enerģijas ietaupījumiem (MWh)

1. SIA "Salaspils siltums" 21.12.2017. (līdz 2.12.2022.) 5530.2  
2. SIA "Jūrmalas siltums" 26.03.2018. (līdz 26.02.2023.) 12929.6  
3. Gulbenes novada pašvaldība 14.12.2020. (līdz 31.12.2030.) 2341