Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā iekļautajai definīcijai aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Šādas personas var saņemt valsts atbalstu norēķiniem par elektrību.

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs organizē aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma pasūtījumu.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu savukārt nodrošina AS “Latvenergo” (Elektrum)šajā vietnē pieejama sīkāka informācija par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma saņemšanas kārtību.  

Atbalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām)

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 

Atbalsts personām ar I invaliditātes grupu un ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti 

Normatīvie akti: