Jaunumi
palielinās atbalsta summas aizsargātajiem lietotājiem

Aizsargātiem lietotājiem palielina elektroenerģijas maksājumu atbalsta summu par 5 EUR. Aizsargātie lietotāji, kuri līdz šim saņēma elektroenerģijas maksājumu atbalstu 15 vai 20 eur apmērā, sākot no augusta mēneša saņems jauno atbalsta summu. Līdz ar to septembrī saņemot elektroenerģijas rēķinu, būs iekļauts atbalsta palielinājums.
Jaunās maksājuma samazinājuma summas atbilstoši atbalsta kategorijai būs:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 euro;
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 euro;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai viņas aizgādnim – 20 euro;
  • daudzbērnu ģimenei – 25 euro.

Atbalsta palielinājums būs spēkā laikposmā no 2023. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.