Energoefektivitātes pienākuma shēma

Energoefektivitātes pienākuma shēmas (EPS) izveidošanas mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi.

EPS tika uzsākta 2017. gada 29. maijā un tiks īstenota līdz 2030. gada 31. decembrim. Šajā laika posmā ir noslēdzies EPS starta periods (no 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. decembrim) un EPS pirmais saistību periods (no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim).

EPS starta un pirmais saistību periods

EPS starta un pirmajā periodā kā atbildīgās puses bija noteikti elektroenerģijas mazumtirdzniecības komersanti, kuru pārdotais elektroenerģijas apjoms 2016. vai saistību perioda kārtējā gadā bija vismaz 10 GWh. Šādiem nosacījumiem periodā atbilda 14 atbildīgās puses.

Atbildīgās puses EPS pirmā saistību perioda ietvaros pienākumu varēja izpildīt, nodrošinot galalietotāju informēšanu par energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, veicot iemaksas valsts energoefektivitātes fondā, kā arī veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus pie galalietotājiem.

EPS ietvaros kopējais sasniegtais kumulatīvais enerģijas ietaupījums ir 1215,86 GWh, no kurām starta periodā sasniegtais enerģijas ietaupījums ir 329,26 GWh un EPS pirmajā periodā sasniegtais enerģijas ietaupījum ir 886,60 GWh. EPS atbildīgās puses lielākoties savu pienākumu izpildījušas nodrošinot galalietotāju informēšanu, kā arī nelielu daļu no kopējā sasniegtā enerģijas ietaupījuma sasniedzot ar tādiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pie galalietotājiem kā apgaismojuma modernizācija un iekārtu nomaiņa un uzstādīšana.

Neviena no EPS atbildīgajām pusēm nav izvēlējusies pienākumu izpildīt, veicot iemaksas valsts energoefektivitātes fondā, kā arī, ņemot vērā, ka visas EPS atbildīgās puses savu pienākuma apjomu ir izpildījušas noteiktajā apmērā, nevienai no atbildīgajām pusēm nav izveidojies pienākums par neizpildīto pienākuma daļu veikt iemaksu valsts energoefektivitātes fondā.

EPS otrais saistību periods

EPS otrais saistību periods ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim. Vienlaikus šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” neietver prasības attiecībā uz otro EPS saistību periodu.

izsaukuma zīme

Informējam, ka Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi”” (projekta ID tiesību aktu portālā: 22-TA-2670) (turpmāk – noteikumu projekts). Noteikumu projekts paredz, ka EPS atbildīgās puses pienākumu otrā saistību perioda ietvaros sāks pildīt ar 2023. gadu.