Atbalsts ar dabasgāzes tirgotāja vai publiskā tirgotāja starpniecību tiek piemērots iedzīvotāju rēķiniem kā maksas samazinājums.

Rēķinā piemēro maksas samazinājumu 0,030 EUR/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kWh (21 m3).

Atbalsta saņēmējs: mājsaimniecības lietotājs, kā arī lietotājs, kura gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības, ja dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī).

Atbalsta piemērošanas laiks: 01.07.2022. – 30.04.2023.

Dabasgāzes tirgotājs līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi uz BVKB epastu   atbalsts@bvkb.gov.lv iesūta:

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz atbalsts@bvkb.gov.lv vai zvanīt uz 67013361