Atbalsts ar dabasgāzes tirgotāja vai publiskā tirgotāja starpniecību tiek piemērots iedzīvotāju rēķiniem kā maksas samazinājums.

No 01.07.2022.  līdz 30.11.2022. rēķinā piemēro maksas samazinājumu 0,030 EUR/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus.

No 01.10.2022. līdz 30.11.2022. rēķinā piemēro maksas samazinājumu: 

  • 0,030 EUR/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus,

un papildus lietotājiem, kas nav saistītie lietotāji,

  • samazinājumu, ko nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kWh bez PVN, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,10875 EUR/kWh bez PVN, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus (tas ir, starpība starp tirgus cenu un 108,75 EUR/MWh).

No 01.12.2022. līdz 30.04.2023. rēķinā piemēro maksas samazinājumu, ko nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kWh bez PVN un 0,07875 EUR/kWh bez PVN, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus.

Atbalsta saņēmējs: mājsaimniecības lietotājs, kā arī lietotājs, kura gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības, ja dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī).

Atbalsta piemērošanas laiks: 01.07.2022. – 30.04.2023.

Dabasgāzes tirgotājs līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi uz BVKB epastu atbalsts@bvkb.gov.lv iesūta:

  • Kompensācijas pieprasījuma aprēķinu

(par periodu no 01.07.2022. līdz 30.04.2023)

  • Sagatavotu rēķinu atbalsta saņemšanai

Būvniecības valsts kontroles biroja rekvizīti:
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90010386959
PVN reģistrācijas numurs: LV90010386959
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22 
No 01.01.2023. konta Nr. LV21TREL212068602600B

  • Pārskatu par lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā ir mājsaimniecības

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz atbalsts@bvkb.gov.lv vai zvanīt uz 28787948.