Būvniecības valsts kontroles birojs savas darbības nodrošināšanai nomā telpas Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, LV - 1013.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Platība

Iznomātājs

Nomas maksas apmērs (bez PVN)

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga

01000252036001

1120,2 m2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

3.306 EUR/m2 (187 m2 no kopējās platības) un 6.61 EUR/m2 (933.20 m2 no kopējās platības)