Darbinieki

K_Upmiņas fotogrāfija

Kristīne Upmiņa

Direktora vietniece/ BSN vadītāja - 230. kab.
kristine.upmina [at] bvkb.gov.lv
Aleksandras Teirumnīkas foto

Aleksandra Teirumnīka

Vecākā eksperte - 206. kab.
aleksandra.teirumnika [at] bvkb.gov.lv

Arnita Lūse-Grīnberga

Iekšējās kontroles speciāliste/ Būvprakses sertifikācijas speciāliste - 223A kab.
arnita.luse-grinberga [at] bvkb.gov.lv