Šajā sadaļā apkopota informācija par tiesu praksi būvniecības, energoefektivitātes un OI lietās.