Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās ekspertīzes darbības sfērās, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā. Būvkomersantu saraksts ir pieejams Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvkomersantu reģistrā.