Atbalsts tiek piemērots iedzīvotāju rēķiniem kā maksas samazinājums par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājums mājsaimniecības lietotājam ir piemērojams:

  • Ja pakalpojumu sniedz par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (regulatora) noteiktajiem tarifiem vai tarifu, kuru apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība:

 50 % no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh

  • Pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru tarifs nav apstiprināts regulatorā vai pašvaldībā:

50 % no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu 2022./2023.gada apkures sezonā un noteikto tarifa cenu 68,00EUR/MWh, bet ne vairāk kā 116 EUR/MWh.

Atbalsta saņēmējs: mājsaimniecības lietotājs, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta.

Atbalsta piemērošanas laiks: 01.10.2022. – 30.04.2023.

Siltumapgādes komersants līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi  uz BVKB e-pastu atbalsts@bvkb.gov.lv iesūta:

  • Rēķinu
  • Pašvaldības lēmumu par spēkā esošo apstiprināto siltumenerģijas tarifu (ja attiecināms)

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz atbalsts@bvkb.gov.lv vai zvanīt uz 67013316 vai 67013317.