No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

 1. nodrošina energoefektivitātes monitoringu, uztur energoefektivitātes monitoringa sistēmu, kā arī uzskaita enerģijas ietaupījumu;
 2. administrē energoefektivitātes pienākumu shēmu;
 3. izstrādā un uztur enerģijas ietaupījumu katalogu;
 4. uzrauga energopārvaldības sistēmas ieviešanas pienākuma izpildi valsts iestādēs un pašvaldībās;
 5. slēdz brīvprātīgās vienošanās ar komersantus pārstāvošām organizācijām, komersantiem un pašvaldībām par energoefektivitātes uzlabošanu un pārrauga to izpildi;
 6. uztur uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru un administrē iesniegtos pārskatus;
 7. izstrādā un uztur energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistru;
 8. nodrošina lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu obligāto energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes kontroli un ziņojumu par veiktajiem pasākumiem apkopošanu;
 9. administrē energoefektivitātes nodevu;
 10. nosaka vidējo eneregoefektivitātes rādītāju apkures patēriņam Latvijā;
 11. sagatavo valsts ēku sarakstu.