Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzsāka darbu 2014.gada 1.oktobrī.

BVKB atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī no 2020.gada 1.janvāra veic enerģētikas politikas administrēšanu un īsteno citas  Būvniecības likumāEnerģētikas likumāEnergoefektivitātes likumāElektroenerģijas tirgus likumāBiodegvielas likumā, likumā “Par atbilstības novērtēšanu”, likumā “Par zemes dzīlēmun Ministru kabineta noteikumos BVKB noteiktās funkcijas un uzdevumus.