Būvvaldes ikdiena ir panākt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā, savukārt BVKB - kvalitāti un drošību būvniecības jomā. Minēto var sasniegt kopā, t.i., ar efektīvu sadarbību un metodisko atbalstu.

Metodiskā atbalsta ietvaros BVKB:

  1. rīko informatīvus seminārus par aktuālām būvniecības tēmām;
  2. organizē visu būvvalžu sanāksmes, lai pārrunātu aktuālus jautājumus būvniecības jomā;
  3. konsultē pašvaldību un būvvalžu darbiniekus par būvniecības jomu reglamentējoši normatīvo tiesību aktu piemērošanu.

Aicinām būvvaldes sūtīt savus ieteikumus, priekšlikumus un ierosinājumus par šīs funkcijas realizēšanas ietvaru uz: pasts@bvkb.gov.lv