Būvniecība ir process,  kas sevī ietver projektēšanu un būvdarbus, kā rezultātā tiek uzlabotas vai nojauktas esošās būves vai tiek būvētas jaunas. Lai nodrošinātu būvniecības kvalitāti, īpaša uzmanība ir jāpievērš arhitektoniskās, inženiertehniskās kvalitātes un vides pieejamības principu ievērošanai.

Būvniecības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no sadarbības starp būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Lai to veicinātu, šajā sadaļā BVKB sniedz informāciju par atbildības sadalījumu un sadarbību starp būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī informē par BVKB kompetenci, veicot būvdarbu valsts kontroli, būvju pieņemšanu ekspluatācijā un publisku ēku ekspluatācijas kontroli.