Viena no tautsaimniecības attīstības prioritātēm ir izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā. “Konsultē vispirms” principa ieviešana valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā ir noteikta kā viens no pasākumiem ar Ministru kabineta 22.05.2019. rīkojumu Nr.247 apstiprinātajā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.-2022.gadam.

"Konsultē vispirms" principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu piemērošanu.

2019. gada septembrī sākās “Konsultē vispirms” novērtējuma otrais periods, un tajā līdztekus 21 citai uzraugošajai valsts iestādei iesaistījies arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). 

Pirms ikvienas būvdarbu kontroles uzsākšanas BVKB organizē “Konsultē vispirms” sanāksmes būvniecības dalībniekiem - būvniecības ierosinātājam, autoruzraugam, būvuzraugam un būvdarbu veicējam. Tāpat būvniecības dalībniekiem tiek nosūtīts metodiskais materiāls par būvniecības normatīvajiem aktiem. Tiek izstrādātas vadlīnijas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai būvlaukumos – tās palīdz būvniecības procesa dalībniekiem pašiem konstatēt neatbilstības un jau preventīvi veikt darbības to novēršanai. Tiek nodrošināta konsultāciju sniegšana gan telefoniski, gan klātienē. 

Princips tiek īstenots arī attiecībā uz ekspluatācijā nodotu ēku apsekošanu. Tāpat biroja iekšējos noteikumos “Būvju ekspluatācijas kontroles kārtība” noteikta procedūra, kura dod iespēju ēkas īpašniekam novērst konstatētos (nebūtiskos) pārkāpumus labprātīgi, neizdodot administratīvo aktu.

Nodrošinātas saziņas iespējas ar biroju pa telefonu, klātienē, elektroniski, sūtot jautājumus uz oficiālo e-pastu vai izmantojot tīmekļvietni www.bvkb.gov.lv kā arī iestādes profilos sociālajos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn. Klientu ērtībai darbojas BIS atbalsta tālrunis, kā arī aktuālos problēmjautājumus iespējams uzdot sistēmā.

Vairākus gadus BVKB saņēmis augstu novērtējumu par iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenošanu.

Plašāka informācija par “Konsultē vispirms” iniciatīvu ŠEIT.