Būvniecības valsts kontroles biroja Ētikas kodekss apstiprināts 2021.gada 3.martā.

Izstrādāts Būvniecības valsts kontroles biroja Dzimumu līdztiesības plāns 2024. -2025. gadam.