Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11:  "Uz PostgreSQL, .NET balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana"

ERAF projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” Būvniecības informācijas sistēmas moduļa “Energoresursu informācijas sistēma” II. Kārtas 2. laidiena izstrāde.

09.06.2022.


Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11:  "Uz PostgreSQL, .NET balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana"

ERAF projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” Būvniecības informācijas sistēmas moduļa “Energoresursu informācijas sistēma” II. Kārtas 2. laidiena izstrāde.

23.05.2022. 


Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11:  "Uz PostgreSQL, .NET balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana"

ERAF projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” Būvniecības informācijas sistēmas moduļa “Energoresursu informācijas sistēma” II. Kārtas 2. laidiena izstrāde.

09.05.2022. 


Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.99.2:  "Programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojum"

22.03.2022.


ENERGORESURSU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS UZTURĒŠANA UN PILNVEIDOŠANA

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11:  "ENERGORESURSU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS UZTURĒŠANA UN PILNVEIDOŠANA"

22.02.2022.


BIS ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDOŠANAS UN UZTURĒŠANA

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.1.1“AA Projekts SIA (PTKM,Helpdesk modulis Jama) programmatūras pakalpojums (pasūtītāju rīcībā esošās programmatūras konfigurēšanas un ieviešanas darbi, lietotāju apmācība, izmaiņu pieprasījumu realizācija, kā arī problēmu risināšana) [PTKM_Helpdesk_Jama]”

07.02.2022. 


AIZSARGĀTĀ LIETOTĀJA DATU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (ALDIS)  PILNVEIDOŠANA

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.95 “ZZ Dats SIA produktu (VPS, GVedis, SOPA, NINO, JUPIS, LIETVARIS, BUDZIS, KADRI) pakalpojumi (programmatūras konfigurēšanas un ieviešanas darbi, lietotāju apmācība, izmaiņu pieprasījumu realizācija, kā arī problēmu risināšana), 1 stunda”

30.12.2021.


Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde un pilnveidošana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11 “Uz PostgreSQL, .NET balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana

02.12.2021.


Iepirkums "1. laidiens- naftas produktu un transporta enerģijas uzraudzība un kontrole” izstrādes pakalpojuma iegāde, ERAF projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija, Būvniecības informācijas sistēmas moduļa “Energoresursu informācijas sistēma” 2. kārtas izstrāde" ietvaros

05.11.2021.


Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijās CI118.159.2.4 (SOPA programmatūras viena gada uzturēšana) un CI118P.95.1 "ZZ Dats" SIA produktu (VPS, GVedis, SOPA, NINO, JUPIS, LIETVARIS, BUDZIS, KADRI) pakalpojumi (programmatūras konfigurēšanas un ieviešanas darbi, lietotāju apmācība, izmaiņu pieprasījumu realizācija, kā arī problēmu risināšana)"

20.09.2021.


Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI118P.101.11:  “ERAF PROJEKTA "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija, Būvniecības informācijas sistēmas moduļa “Energoresursu informācijas sistēma” 2. kārtas izstrāde".

04.08.2021.


Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde un pilnveidošana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.80.20 "Uz PostgreSQL, .Net, ElasticSearch, WebServices balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana" 

Tehniskā specifikācija 11.02.2020.

Darba uzdevumi pasūtījumiem EIS (Elektroniskās informācijas sistēmas) katalogos

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.75.5 "Būvniecības informācijas sistēmas un papildinājumu drošības testēšana"

Tehniskā specifikācija 31.07.2020.

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.72.7 "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes pakalpojuma iegāde"

Darba uzdevums 03.09.2020.