Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētie sabiedrības informēšanas pasākumi:

BVKB katru gadu rīko informatīvos seminārus pašvaldībām, pašvaldību būvvaldēm, būvkomersantiem un būvspeciālistiem, kā arī citiem būvniecības un enerģētikas jomas pārstāvjiem par dažādām BVKB kompetencē esošām aktuālajām tēmām.

Par gaidāmajiem pasākumiem un reģistrēšanos dalībai tajos lūdzam sekot informācijai BVKB mājaslapā. Iepriekšējo semināru izdales materiāli pieejami BVKB mājaslapā.

BVKB sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām partnerinstitūcijām rīko pasākumus, kas veltīti dažādiem būvniecības un enerģētikas industrijai aktuālajiem jautājumiem. Pasākuma dalībnieku uzmanības centrā ir nozaru attīstības tendences pasaulē, izaugsmes potenciāla apzināšana un tā kvalitatīvs vērtējums, vietējās industrijas inovatīvā izaugsme un modernizācija. 

BVKB ik gadu rīko vairākas tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm. Šis ir pasākums, kurā kopīgi izrunāt būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegt metodisko atbalstu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Katrā tikšanās reizē BVKB piesaista būvvaldēm interesējošus sadarbības partnerus.