Ar Augstākās tiesas Senāta 2019.gadā sagatavoto tiesu prakses apkopojumu būvniecības lietās, kas izskatītas laikā no 2013. līdz 2018.gadam, iespējams iepazīties šeit. (informācija atjaunota 10.09.2020.)

Apkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā subjektīvās un sabiedrības tiesības iebilst pret būvniecību atļaujošo administratīvo aktu, tiesas kontrolei pakļautie būvniecības procesā pieņemtie lēmumi, būvniecību atļaujošā administratīvā akta tiesiskuma novērtējums, kā arī patvaļīgas būvniecības institūts.