Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30. novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”.

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

Projekta partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

2019. gada 26. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Būvniecības valsts kontroles biroju  un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, kas paredz tālāku Būvniecības informācijas sistēmas attīstīšanu  procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā.

attels