Jaunumi
Uzraksts par ALDIS sistēmu

Atgādinām, ka 2022. gada 1. februārī spēkā stājās grozījumi normatīvajā regulējumā, kas nosaka atbalsta nepiemērošanu norēķiniem par elektroenerģiju gadījumos, kad aizsargātais lietotājs reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks. No 2023. gada janvāra ir spēkā šī ierobežojuma izņēmums - izņemot personas ar I invaliditātes grupu. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) pieejamajiem datiem aplēsts, ka aptuveni 2100 aizsargāto lietotāju netiek piemērots atbalsts elektroenerģijas rēķinam nenokārtoto saistību dēļ.

Jau iepriekš vēstīts, ka 2021. gada 1. septembrī darbību uzsāka Aizsargātā lietotāju datu informācijas sistēma (ALDIS), kuras pārzinis ir BVKB. Sistēma apkopo informāciju no dažādām valsts informācijas sistēmām un sniedz datus elektroenerģijas tirgotājiem par personām – aizsargātajiem lietotājiem, kuriem pienākas atbalsts elektroenerģijas rēķinu samazinājumam. Aizsargāto lietotāju lokā ietilpst daudzbērnu ģimenes, personas ar I grupas invaliditāti, ģimenes ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

ALDIS tiek saņemti dati no dažādiem valsts reģistriem, lai noteiktu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam: no pašvaldībām, lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas un reģistrētos līguma numurus; no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs; no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu ģimenes ar bērniem ar invaliditāti un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņus.

Turklāt no 2022. gada 1. februāra ALDIS saņem datus arī no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, lai identificētu aizsargātos lietotājus, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieki.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam turpmāk atbalsts netiks sniegts aizsargātajam lietotājam, kas neatkarīgi no citiem apstākļiem, t.sk. sociālā stāvokļa un invaliditātes,  šobrīd nav nokārtojusi uzturlīdzekļu saistības.

Savukārt gadījumos, kad daudzbērnu ģimenē atbalsta saņēmējs ir vecāks, kurš nepilda savas saistības un ir reģistrēts kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, fakts tiks ņemts vērā kā papildu kritērijs, lai identificētu atbilstošo atbalsta saņēmēju.

Ģimenes, kurās atbalsta saņēmējs ir iekļauts uzturlīdzekļu parādnieku reģistrā un kurās ir vairāki aizsargātā lietotāja pakalpojuma saņēmēji, aicinām pārskatīt savus elektroenerģijas līguma datus un sakārtot tos, lai atbalsts turpinātos uz citu personu, kura atbilst statusam un var to saņemt.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par aizsargātā lietotāja pakalpojumu aicinām meklēt BVKB tīmekļvietnē: Biežāk uzdotie jautājumi | Būvniecības valsts kontroles birojs (bvkb.gov.lv).