Uzraudzība un kontrole

Būvniecība ir process,  kas sevī ietver projektēšanu un būvdarbus, kā rezultātā tiek uzlabotas vai nojauktas esošās būves vai tiek būvētas jaunas. Lai nodrošinātu būvniecības kvalitāti, īpaša uzmanība ir jāpievērš arhitektoniskās, inženiertehniskās kvalitātes un vides pieejamības principu ievērošanai.

Būvniecības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no sadarbības starp būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Lai to veicinātu, būtisks ir atbildības sadalījums un sadarbība starp būvniecības procesa dalībniekiem.