Būvniecības valsts kontroles biroja rekvizīti:

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90010386959

PVN reģistrācijas numurs: LV90010386959

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22