Eiropas Reģionālās attīstības  fonda  logo ansamblis

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 8 reģistri, vienotā elektroniskā darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB) un 71 e-pakalpojums.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

BIS portāls sastāv no publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļauto informāciju un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt elektroniski pieprasījumus un iesniegumus.

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”.

Galvenais projekta mērķis - nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

2019. gada 26. novembrī tika parakstīta vienošanās starp Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA), kas paredz tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu  procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā.

Parakstītā vienošanās par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta” (Nr.2.2.1.1/19/I/005) nosaka turpmāko četru gadu laikā gan papildināt un pilnveidot jau šobrīd www.bis.gov.lv pieejamos risinājumus, gan arī veidot jaunus.

Projekta partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.