Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma saņemšana

Saulkrastu novada būvvalde

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
 • Pirmdiena8:30-12:00; 12:30-18:00
 • Otrdiena-
 • Trešdiena-
 • Ceturtdiena8:30-12:00; 12:30-18:00
 • Piektdiena-
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja plānojat veikt būvdarbus, ir nepieciešama būvatļauja. Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalapojums nodrošina ērtu un ātru būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldē, sākot no atbilstošākā būvniecības iesnieguma veida (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts) un būvniecības veida (Jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai) noteikšanas līdz ieceres apstiprināšanai vai vienkāršotās būvniecības procesa gadījumos paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akceptēšanai.
Ja nepieciešama palīdzība veikt darbības BISā, izmantojiet iespēju pilnvarot būvspeciālistu vai citu uzticības personu veikt darbības BISā ar noteiktām tiesībām, piemēram, pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) elektroniski iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā.

 2. Maksājuma veikšana
  Jāveic maksājums saskaņā ar Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015 "Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā".

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dokumentu izsniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, vai klātienē Saulkrastu novada būvvaldē.

Saņemt pakalpojumu