Aizsargātā lietotāja pakalpojuma sniegšanu regulē šādi normatīvie akti: