Jaunumi
Elektrības spuldzes attēls

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir izsūtījis maksāšanas paziņojumus daļai daudzbērnu ģimeņu vecāku ar mērķi atgūt pārmaksātos valsts budžeta līdzekļus aizsargāto lietotāju elektroenerģijas maksājuma samazinājuma ietvaros.

Birojs, veicot valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību, secinājis, ka valsts budžeta līdzekļu pārmaksa ir radusies Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmas kļūdas dēļ, kuras rezultātā atbalsts ir attiecināts vairāk nekā vienam vecākam no daudzbērnu ģimenes. Taču atbalsts pienākas tikai vienam daudzbērnu ģimenes vecākam vai tā aktuālajam laulātajam. BVKB konstatētajos kļūdaini noteiktā atbalsta gadījumos atbalstu saņēma vairākas personas no daudzbērnu ģimenes.

Personificēti maksāšanas paziņojumi tika izsūtīti, jo daļa no pārmaksas saņēmušajiem adresātiem nav citādi sasniedzami.i

Atsaucoties uz aizsargāto lietotāju jautājumiem apstiprinām, ka konta nr. LV75TREL212068601500B, kas ir norādīts maksāšanas paziņojumā ir pareizs un ir BVKB konts Valsts kasē.

Atgādinām, ka jautājumos par aizsargāto lietotāju statusu un piemērojamajām atlaidēm norēķiniem par elektroenerģiju aicinām vērsties Būvniecības valsts kontroles biroja Energoresursu informācijas sistēmu attīstības nodaļā, rakstot uz aldis.sistema@bvkb.gov.lv vai zvanot pa tālruni:

  • 68206992
  • 67013369
  • 67013375