Vebinārs "Būvdarbu veikšanas tehnoloģijas būvdarbu kontrolē" 28.04.2023.

Video

Vebinārs “Regulējuma prasības un Energoresursu informācijas sistēmas lietošana” 05.04.2023.

Video

Būvspeciālistus kvalifikācijas pilnveides seminārs “Inženierizpēte kā priekšnoteikums kvalitatīvas būvekspertīzes veikšanai” 23.02.2023.

Apmācības neatkarīgajiem energoauditoriem par bilanču iesniegšanu 12.01.2023.

Video

2022. gada informatīvo semināru materiāli:

Seminārs “Energopārvaldība pašvaldībās” 30.11.2022.

Video

Seminārs “Ēku energoefektivitāte būvdarbu kontrolē” 11.11.2022.

Video

Vebinārs māju pārvaldniekiem "Mājas un ekspluatācijas lietas veidošana Būvniecības informācijas sistēmā" 26.10.2022.

Video

Seminārs “Būveksperta loma drošas būvniecības nodrošināšanā: sadarbība, uzraudzība un atzinuma pamatotība” 29.09.2022.

Vebinārs komersantiem par Energoresursu informācijas sistēmas lietošanu 16.08.2022.

Video

Vebinārs “Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzība. Kas jāzina publisko ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem." 14.07.2022.

Video

Seminārs “Ugunsdrošības risinājumu novērtējums būvekspertīzes veikšanas ietvaros” 16.06.2022.

Seminārs valsts iestādēm par valsts ēku sarakstu Energoresursu informācijas sistēmā 14.06.2022.

Video

Seminārs "Būvniecības regulējuma izmaiņas būvdarbu kontrolē" 13.05.2022.

Video

Seminārs "Energoefektivitātes likuma prasības komersantiem. Izaicinājumi un iespējas" 11.05.2022.

Video

 

Degvielas tirgus uzraudzības monitoringa datu prezentācija nozarei 27.01.2022.

2021. gada informatīvo semināru materiāli:

Seminārs "Objekta būvizmaksas būviecības procesā" 15.10.2021.

Video

Seminārs "Aktualitātes ēku ekspluatācijas jomā" 15.07.2021.

Video

Seminārs "Energoefektivitātes likuma prasības komersantiem. Izaicinājumi un iespējas" 5.05.2021.

Video

Seminārs "Darba aizsardzības organizēšana būvlaukumā" 30.04.2021.

Video

Seminārs "Aktualitātes ēku ekspluatācijas jomā" 22.04.2021.

Video

Seminārs "Aktualitātes būvekspertīzes jomā. Vadlīnijas. Prakse. Standarti. Iepirkumi" 26.03.2021.

Video

2020. gada informatīvo semināru materiāli:

Seminārs "Ugusndrošības aspekti būvobjektā" 18.12.

Seminārs "Īpašnieku pienākumi ēkas ekspluatācijas uzraudzības procesā" 11.12.

II pusgada būvvalžu sanāksmes video ieraksts 13.11.

Semināra "Būves ekspertīze no pasūtītāja, vērtētāja un eksperta skatu punktavideo ieraksts 23.10. 

Seminārs "Atzinums par būvobjekta pārbaudi un tā kritēriji" 25.09.

Semināra "Atzinums par būvobjekta pārbaudi un tā kritēriji" 25.09.

Seminārs "Ekspertīzes pārbaudes ietvars: būvizstrādājumi, ugunsdrošība un konstatētās neatbilstības" 21.02.

2019. gada informatīvo semināru materiāli:

Informatīvs materiāls izglītojošiem vebināriem un semināriem "Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju iespējas":

Seminārs “Aktualitātes būvekspertīzes jomā: ārvalstnieki, BIS un ekspertīzes gaitas dokumentēšana” 20.09.

Klātienes apmācības būvvaldēm par Būvniecības informācijas sistēmas būvdarbu gaitas un nodošanas ekspluatācijā pilnveidi (2019. gada 21. maijs – 18. jūnijs)

Apmācību materiāli:

Apmācību video:

2018. gada informatīvo semināru materiāli:

12.06.2018. Klātienes apmācības būvvaldēm par Būvniecības informācijas sistēmas BIS jauno funkcionalitāti

2017. gada informatīvo semināru materiāli:

2016. gada informatīvo semināru materiāli: