Jaunumi
Baibas Vītoliņas foto un teksts ar galvenajām darba prioritātēm

Ministru kabineta š.g. 9. jūlija sēdē valdība apstiprināja līdzšinējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktores Baibas Vītoliņas kandidatūru pārcelšanai Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktores amatā no šā gada 1. augusta.

Lai īstenotu BVKB turpmāko attīstību gan būvniecības, gan enerģētikas jomās un līdz ar to nodrošinātu efektīvu iestādes uzdevumu izpildi, Ekonomikas ministrijas ieskatā bija svarīgi BVKB direktora amatā piesaistīt profesionāli ar iepriekšēju pieredzi gan iestādes vadībā, gan zināšanām iestādes darbības jomā. Izvērtējot BVKB direktora amata prasības kopsakarā ar ministrijas resorā esošajiem cilvēkresursiem, secināts, ka PTAC direktore B. Vītoliņa atbilst BVKB direktora amata aprakstā noteiktajām prasībām, viņai ir ilgstoša pieredze iestādes vadīšanā, komandas kopējās vīzijas veidošanā, kā arī pieredze tirgus uzraudzības funkciju īstenošanā.

B. Vītoliņa atzinīgi novērtē BVKB līdzšinējo darbu, īpaši būvniecības procesu un enerģētikas jomu digitalizācijā, tai skaitā kļūstot par vadošo iestādi Eiropā būvniecības procesu digitalizācijā. “Savā darbā lielu uzsvaru likšu uz administratīvā sloga samazināšanu caur digitālo transformāciju, kā arī ilgtspējīgas un efektīvas enerģētikas politikas ieviešanu, faktiski turpinot iepriekšējās vadības iesāktās iniciatīvas,” uzsver B. Vītoliņa.

Ievērojot Valsts civildienesta likuma 11.panta trešā daļā noteikto, B. Vītoliņa tiks pārcelta Biroja direktora amatā uz pieciem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Kā zināms, ar 2024. gada 1. jūniju BVKB direktora amata vieta ir vakanta. Šobrīd BVKB vada BVKB direktora vietniece. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu, BVKB direktoru ieceļ amatā ekonomikas ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.
 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
E-pasts: 
prese@em.gov.lv
Tālr.: 67013193