Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes (VEDLUB) izstrāde un pilnveidošana

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.80.20 "Uz PostgreSQL, .Net, ElasticSearch, WebServices balstītas programmatūras izstrāde un pilnveidošana" 

Tehniskā specifikācija 11.02.2020.

Darba uzdevumi pasūtījumiem EIS (Elektroniskās informācijas sistēmas) katalogos

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.75.5 "Būvniecības informācijas sistēmas un papildinājumu drošības testēšana"

Tehniskā specifikācija 31.07.2020.

Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.72.7 "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes pakalpojuma iegāde"

Darba uzdevums 03.09.2020.