Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.75.5 "Būvniecības informācijas sistēmas un papildinājumu drošības testēšana"

 

Tehniskā specifikācija 31.07.2020.