Iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pozīcijā CI110P.72.7 "Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes pakalpojuma iegāde"

 

Darba uzdevums 03.09.2020.