Jaunumi
Praktiskais vebinārs par energopārvaldības sistēmas ieviešanu

Novembra noslēgumā valsts iestādēm, pašvaldībām un atvasinātām publiskām personām notika Būvniecības valsts kontroles biroja pasākumu cikla turpinājums "Ceļā uz viedāku pārvaldību II" par energopārvaldības sistēmas ieviešanu.

Šī vebināra ietvaros sniedzām dziļāku ieskatu energopārvaldības sistēmas ieviešanā, to balstot praktiskos piemēros. Izvērsti pastāstīt par šo tematu aicinājām KEM Enerģētikas ilgtspējas departamenta direktori Aiju Timofejevu, kas stāstīja par energoefektivitātes politikas mērķiem publiskai pārvaldei un energoefektivitātes likumā noteikto. BVKB Energoefektivitātes kontroles nodaļas eksperte Ieva Kārkliņa sniedza ieskatu Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) lietošanā. VNĪ Energopārvaldības sektora vadītājs Jānis Kļaviņš izvērsti prezentēja energopārvaldības sistēmas īpatnības teorijā un praksē. Pasākumu noslēdzot, uztājās Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks, pastāstot par energopārvaldību Rīgā.

"Ceļā uz viedāku pārvaldību II". Praktiskais vebinārs par energopārvaldības sistēmas ieviešanu

Mihails Staričenko

Sabiedrisko attiecību speciālists - 123. kab.
mihails.staricenko [at] bvkb.gov.lv