Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

BVKB apmeklējums klātienē

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
 • Pirmdiena08:15 - 17:00
 • Otrdiena08:15 - 17:00
 • Trešdiena08:15 - 17:00
 • Ceturtdiena08:15 - 17:00
 • Piektdiena08:15 - 15:00
 • Sestdiena-
 • Svētdiena-
 • CitsPirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pa pastu

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pakalpojuma saņemšana

BVKB apmeklējums klātienē

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
 • Pirmdiena08:15 - 17:00
 • Otrdiena08:15 - 17:00
 • Trešdiena08:15 - 17:00
 • Ceturtdiena08:15 - 17:00
 • Piektdiena08:15 - 15:00
 • Sestdiena-
 • Svētdiena-
 • CitsPirmssvētku dienā 8:15 - 14:00

Manas būvniecības lietas BIS

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pa pastu

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.
Būvniecības valsts kontroles birojs (attiecībā uz būvēm Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām) pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma izsniedz izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam adresēts iesniegums. Iesniegumu var iesniegt pa e-pastu, pa pastu vai klātienē. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņu var saņemt klātienē, pa pastu, elektroniski parakstītu uz norādīto e-pastu.

Saņemt pakalpojumu