Jaunumi
Attēls ar informāciju par elektroniskām aptaujām un kopsapulcēm

Līdz ar atbilstošo normatīvo aktu grozījumu pieņemšanu un nepieciešamās papildu funkcionalitātes izstrādi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) no šodienas ir pieejama ilgi gaidītā elektronisko aptauju un kopsapulču organizēšanas funkcija.

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesa ātrumu un efektivitāti, kā arī izsekojamību, ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” ietvaros izveidotajā Māju lietā dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar īpašuma pārvaldīšanas dokumentāciju, kā arī organizēt elektroniskās aptaujas un kopsapulces.

Elektronisko kopsapulču funkcionalitāte veicinās iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dalība klātienes sapulcēs dažādu iemeslu dēļ varētu būt apgrūtināta, piemēram, kustību traucējumu dēļ vai tādēļ, ka īpašnieks atrodas ārzemēs u.c.

Neskatoties uz to, ka tiek nodrošināta elektroniska aptauju un kopsapulču rīkošana, arī turpmāk dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības organizēt kopsapulces un piedalīties tajās klātienē. Vienlaikus BIS nodrošina, ka visi ārpus sistēmas veiktie procesi ir pievienojami BIS (atbilstoši regulējumam tas ir jāpaveic 14 dienu laikā). Tāpat ir paredzēta iespēja dzīvokļu īpašniekam nobalsot pirms klātienes kopsapulces, ja viņš kādu iemeslu dēļ to nevarēs izdarīt nozīmētajā datumā, vienlaikus saglabājot tiesības piedalīties un balsot klātienes kopsapulcē (šādā gadījumā pirms kopsapulces veiktais balsojums tiek anulēts).

Aptaujas būs iespējams organizēt gan kā līdz šim - rakstveidā ārpus BIS, pēc tam 14 dienu laikā rezultātus ievadot BIS, gan arī elektroniski. Elektronisko aptauju organizēšanā viss process no tās ierosināšanas līdz lēmuma pieņemšanai tiks nodrošināts, izmantojot BIS funkcionalitāti (paredzot iespēju arī pievienot individuālus balsojumus, augšupielādējot tos BIS).

Papildus elektronisko kopsapulču un aptauju organizēšanas funkcionalitātei BIS Māju lietā dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams komunicēt ar citiem īpašniekiem un pārvaldnieku, izveidot apsekošanas pieteikumus pārvaldniekam, veidot un uzkrāt ar īpašumu uzturēšanu saistītos dokumentus vienuviet, apskatīt dokumentus un pievienot lēmumus, pilnvarot ar īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām citu personu.

Lai praktiski parādītu, kā minēto funkcionalitāti izmantot, Būvniecības valsts kontroles birojs 2022.gada 25.novembrī no plkst.10:00 – 12:30 rīko tiešsaistes vebināru “MĀJU un EKSPLUATĀCIJAS lietas Būvniecības informācijas sistēmā”, vairāk informācijas: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

ERAF logo ansamblis