Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 2021.gada 4.februāra rezolūcijas Nr.3.2-1/2021/24 punktu Nr.8.1.3. Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektori un inspektori sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Higiēnas un arodslimības laboratorijas un  SIA Ko tu elpo pārstāvjiem laika periodā no 2021.gada 8.februāra līdz 12.februārim veica gaisa kvalitātes mērījumus tirdzniecības vietās.

No 2021.gada 30.marta līdz 9.aprīlim gaisa kvalitātes mērījumu veikšana tirdzniecības vietās turpinājās. Tas notika saskaņā ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra 2021.gada 1.marta rezolūcijas Nr.3.2-2/2021/43 punktu Nr.5.