attels

Svetlana Mjakuškina
Būvniecības valsts kontroles biroja direktore 

2006.gadā Biznesa augstskolā “Turība” ieguvusi ekonomista kvalifikāciju, bet 2008.gadā ieguvusi maģistra grādu visaptverošajā kvalitātes vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Pašlaik studē RTU doktorantūrā.

Ieņemot vadošus amatus valsts pārvaldē vairāk nekā desmit gadus, guvusi pieredzi un  izpratni par kvalitātes un drošības aspektiem,  īpaši par būvizstrādājumu uzraudzību tirgū un būvlaukumos. Ieguvusi starptautisku pieredzi kā eksperte piedaloties Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstu tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšanas projektos, ES administratīvās sadarbības darba grupās (ADCO) būvizstrādājumu jomā un pildot tehniskā eksperta funkcijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.