• Eiropas būvniecības kontroles konsorcijs (Consortium of European Building Control (CEBC)) 
    www.cebc.eu
  • Igaunijas Tehniskā inspekcija (Estonian Technical Regulatory Authority)
    www.tja.ee
  • Lietuvas Vides ministrijas Teritoriālās plānošanas departaments un Valsts Būvinspekcija (State Territorial Planning and Construction Inspectorate under the Ministry of Environment)
    www.vtpsi.lt