Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pakalpojuma saņemšana

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pakalpojums nodrošina pieeju informācijai par energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektiem uzliktajiem pienākumiem attiecībā uz enerģijas ietaupījumiem. Pakalpojuma ietvaros ir iespējams iegūt informāciju par: 1) lielajiem uzņēmumiem, kuriem ir uzlikts pienākums ieviest energoauditu vai sertificēt energopārvaldības sistēmu, vai vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu un ieviest vismaz trīs energoefektivitātes pasākumus ar vislielāko enerģijas ietaupījumu vai ekonomiski izdevīgākos; 2) lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, , kuriem ir uzlikts pienākums ieviest energoauditu vai sertificēt energopārvaldības sistēmu, vai vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu un ieviest vismaz trīs energoefektivitātes pasākumus ar vislielāko enerģijas ietaupījumu vai ekonomiski izdevīgākos; 3) energoefektivitātes pienākumu shēmas atbildīgajām pusēm; 4) noslēgtajām brīvprātīgajām vienošanām; 5) valsts ēku sarakstu; 6) sadales sistēmas operatoriem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt vietnē https://www.bvkb.gov.lv/lv/energoefektivitates-jautajumu-administresana, izvēloties attiecīgo sadaļu "Brīvprātīgās vienošanās", "Energoefektivitātes pienākumu shēma", "Valsts ēku saraksts", "Lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji", "Lielo elektroenerģijas patērētāju bilances", "Sadales sistēmas operatori"

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu iespējams saņemt vietnē https://www.bvkb.gov.lv/lv/energoefektivitates-jautajumu-administresana, izvēloties attiecīgo sadaļu "Brīvprātīgās vienošanās", "Energoefektivitātes pienākumu shēma", "Valsts ēku saraksts", "Lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji", "Lielo elektroenerģijas patērētāju bilances", "Sadales sistēmas operatori"

Saņemt pakalpojumu