Datums 30. aprīlis, 2021
Laiks10.00–13.00
Vieta Microsoft teams
Būvlaukuma strādnieks ar rokām pārvieto priekšmetus

Piektdien, 2021. gada 30. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs organizē informatīvo semināru būvspeciālistiem "Darba aizsardzības organizēšana būvlaukumā". Pasākums notiks tiešsaistes formātā - MS Teams plkst. 10.00 - 13.00.

Darba kārtība:

  1. Darba aizsardzības prasības būvlaukumā, to izpilde, kontrole (Mārtiņš Šaškevičs, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākais eksperts);
  2. Par VVD tehniskajos noteikumos iekļauto vides aizsardzības prasību izpildes kontroli būvprojektos un būvobjektos (Dace Rudusa, Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes direktore);
  3. Grozījumi likumā ”Par zemes dzīlēm” saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi pazemes un virszemes būvju būvniecības rezultātā (Torolfs Petersons, Valsts vides dienesta Vides resursu pārvaldības departamenta Zemes dzīļu pārvaldības daļas vadītājs);
  4. Būvdarbu valsts kontroles nodrošināšana (Margarita Gorškova, BVKB Būvdarbu kontroles nodaļas vadītāja vietniece);
  5. Elektroniskais būvdarbu žurnāls BIS 2 (Raivis Zonenbergs, BVKB būvinspektors);
  6. Darbu veikšanas projekts un būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma (Sandris Celmiņš, BVKB būvinspektors).

Par dalību šajā pasākumā iespējams iegūt apliecinājumu. Interesentus lūdzam reģistrēties aizpildot pieteikuma formu līdz 28. aprīlim: https://kalendars.bvkb.gov.lv/event-NFDRPPBTHP

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Semināra tiešraides saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMwNjZmNzktNDRjYi00NjY2LWJmNDQtY2FlMTJjYWE4NGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d776fea5-7f8f-444d-ab4e-5cffc08995f1%22%2c%22Oid%22%3a%22cfd26775-afba-4852-b9e7-66de4bc8bd0f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

Jūlija Eizenberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv