Datums 10. aprīlis, 2024
Laiks10.00–14.50
Vieta Microsoft teams
Attēls ar vebināra laiku un nosaukumu

Aicinām piedalīties vebinārā būvniecības procesa dalībniekiem "Normatīvo aktu izmaiņas un biežāk konstatētās neatbilstības būvdarbu kontrolē", kas notiks trešdien, 10. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 14:50. Lai piedalītos pasākumā, lūdzam līdz otrdienas, 9. aprīļa, pusdienlaikam reģistrēties  F5NVU69NWF

Saite uz pasākumu tiks nosūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pastu dažas dienas pirms pasākuma.

Darbakārtība

09.55

Vebināra darbakārtība un noteikumi

10.00-10.10

Aktualitātes būvdarbu kontroles ietvaros

Sandris Celmiņš | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, būvinspektors
 

10.10-10.30

Izmaiņas normatīvajos aktos 2023.gadā

Karīna Antonišķe | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītāja vietniece

10.30-10.50

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde
Māris Bernāns |
BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors

10.50-11.10

Būvprojekta izmaiņas būvdarbu gaitā

Anita Apšāne | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektore

11.10-11.30

Būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēma

Voldemārs Ēvele | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors

11.30-11.50

Būvdarbu veicēja un Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpilde
Nauris Asarītis | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors

11.50-12.10

Būvuzrauga un autoruzrauga pienākumu izpilde būvdarbu procesā

Inese Linde | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektore

12.10-12.30

Pauze

12.30-12.50

Biežāk konstatētās neatbilstības ekspluatācijā pieņemšanas procesā

Oskars Sūnaitis | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors

12.50-13.05

Plānotie pasākumi 2024. gadā, biežāk konstatētās neatbilstības, neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze
Kristīne Kamerāde | PTAC Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte

13.05-13.20

Lifti un cēlējplatformas
Nilss Sproģis | PTAC Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa vadītājs

13.20-13.40

Minerālie resursi. Normatīvais ietvars. Atļauju nepieciešamība. Neatbilstības
Kalvis Avotiņš | VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes direktors

13.40-14.00

Aktualitātes būvkomersantu reģistrā un VEDLUDB
Iveta Putne | BVKB Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas vadītāja

14.00-14.20

Biežāk konstatētās neatbilstības EDLUS un VEDLUDB un normatīvo aktu izmaiņas no 01.07.2024.
Ineta Seļicka | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas (NNVP) pārvaldes Ceturtās algas nodokļu daļas vadītāja

14.20-14.50

Jautājumi paškontrolei par 10.04.2024. semināra tēmām
Sarmīte Radziņa
un Matīss Makejevs | BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektori

14.50

Noslēgums