Datums 23. oktobris, 2020
Laiks10.00–12.00
Vieta Microsoft teams

Šā gada 23. oktobrī būvniecības valsts kontroels birojs organizēja seimāru būvekspertīzes jomā sertificētajiem būvspeciālistiem.

Pasākuma video ieraksts.

Pasākuma programma:

Plkst. 9.50       Reģistrācija Microsoft Teams

Plkst. 10.00     Aktualitātes būvekspertīzes sertificēšanas jomā

Maija Kavosa, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja

Plkst. 10.20     Rīgas pilsētas būvvaldes pieredze darbā ar būvekspertīzēm

Marina Kārkliņa, Rīgas pilsētas būvvaldes priekšnieces un viņas vietnieks Mārtiņš Sniķers

Plkst. 10.40     Būves ekspertīzes veikšanas process: pasūtītāja prasības, gaidas un izaicinājumi

Dārta Ļaudaka, MERKS Nekustamo īpašumu attīstības projektu vadītāja 

Plkst. 11.00     Negatīvs būves ekspertīzes atzinums: izaicinājumi un pieredze

Aldis Fromanis, ēku eksperts

Plkst. 11.30     Būves ekspertīzes veikšanas pamatprincipi

Eduards Rapša, ēku eksperts

Plkst. 12.00     Noslēgums

Jūlija Eizenberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
julija.eizenberga [at] bvkb.gov.lv