Jaunumi
Foto ar būvnieka darba galdu un informatīvu aicinājumu iesniegt ikgadējo informāciju

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka būvkomersantiem līdz 31.augustam būvkomersantu reģistrā jāiesniedz informācija par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā. Visērtāk iesniegt informāciju var elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu!

Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtie ikgadējās informācijas dati tiek atjaunoti 10 darba dienu laikā, kamēr papīra formātā iesniegtā informācija tiek iekļauta būvkomersantu reģistrā 20 darba dienu laikā.

Detalizēta informācija par ikgadējās informācijas iesniegšanu un pamācība iesniegšanai 

Daudznozaru uzņēmumus lūdzam ikgadējās informācijas iesniegumam pievienot Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināta gada pārskata peļņas vai zaudējuma aprēķinu, kur atsevišķi ir izdalīts ieņēmumu no būvniecības pakalpojumiem apjoms.