Jaunumi
Foto tikšanās dalībnieki

Trešdien, 6.oktobrī, pieredzes vizītē Būvniecības Valsts kontroles birojā (BVKB) viesojās Uzbekistānas delegācija. Tikšanās mērķis bija uzzināt plašāk par biroja sasniegto būvniecības procesa digitalizācijā (BIS).

Tikšanās notikusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstītā granta projekta “Uzbekistānas Republikas apdzīvoto vietu ģenerāplānu publicēšanas un publiskās apspriešanas portāla prototipa izstrāde” 2. aktivitātes ietvaros.

“Esam gandarīti, ka biroja pieredze var kalpot par piemēru un ieguldījumu citu valstu būvniecības sistēmu attīstībā,” norāda BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Laika posmā no 2021. gada 4. līdz 11. oktobrim Uzbekistānas projekta partnera "O'zGASHKLITI" pārstāvji ir ieradušies vizītē Latvijā. Vizītes laikā notiek gan portāla prototipa klātienes izstrāde, gan ģeopolitisko datu nozares uzņēmuma SIA “SunGIS” ekspertu zināšanu un pieredzes nodošana saņēmējvalsts partnera pārstāvjiem, gan vizītes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas attīstībā, Latvijas Republikas ārlietu ministrijā, SIA “Mērniecības datu centrs” un Būvniecības valsts kontroles birojā.

Ilze Žunde

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
ilze.zunde [at] bvkb.gov.lv