Jaunumi
Atgādinājums par 1.oktobri kā nodevas otrās daļas maksājuma termiņu

Līdz 1.oktobrim komersantiem jāveic otrais maksājums par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību. Tas attiecas uz visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

Elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzības nodevas maksājums veicams divās vienādās daļās, pirmo daļu iemaksājot līdz 1.aprīlim, bet otro – līdz 1.oktobrim.

Uzraudzības nodevas gada likme ir 0,40 eiro par katru uzstādītās jaudas kilovatu kārtējā kalendāra gada 1. janvārī (norādīta publiskā tirgotāja un elektroenerģijas ražotāja noslēgtajā līgumā).

Nodeva jāiemaksā Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Nr. LV20TREL1060120939910

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

  • elektrostacijas nosaukums
  • atrašanās vieta
  • uzstādītā jauda (kW)

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) lūdz maksājumus veikt par katru ražotājam piederošo elektrostaciju atsevišķi.

!!! Termiņā nesamaksātas uzraudzības nodevas gadījumā valsts atbalsta izmaksas tiks apturētas.

Lai ieviestu efektīvāku valsts atbalsta sistēmas kontroli, no 2020. gada 1. janvāra enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas veic BVKB. Birojam uzticētie pienākumi ietver arī  elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzību un kontroli.

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123 kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv